weblogo-hapto-1280

Werkwijze.

Hierbij gaan we uit van het zogenaamde totaliteitsprincipe; het gehele lichaam is van belang bij de analyse van de klachten.


De eerste twee stappen in de behandeling van een oefentherapeut zijn een intakegesprek en een oefentherapeutisch onderzoek. De oefentherapeut onderzoekt waardoor uw klachten zijn ontstaan. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke houdingen en bewegingen veroorzaken pijn? O.a. door middel van spiegels kijkt u naar uw houdingen en bewegingen. Wij geven U hierbij inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.

Het verlicht de pijn.

Vervolgens gaan we op zoek naar houdingen en bewegingen die uw klachten verminderen. Stapsgewijs wordt u zich bewust gemaakt van uw manier van bewegen en hoe u hierin verbeteringen kunt aanbrengen.

Als praktijk staan we voor professionele, transparante en kwalitatief goede zorgverlening. Wij bewaken deze aspecten van zorg door het werken volgens richtlijnen, protocollen en gebruik te maken van overleg, consultatie en regelmatige scholing.

We streven naar een goede samenwerking met partijen in onze omgeving. Belangrijk daarbij zijn onze collega’s fysiotherapie, - logopedie- ergotherapie- verloskundigen-psychologen – diëtisten . Natuurlijk ook de huisartsen en hun praktijkondersteuners en medisch specialisten


grotebal

website: roodvos web & design